بسم الله النور

یافت مردى گورکن عمرى دراز

سایلى گفتش که چیزى گوى باز

تا چو عمرى گور کندى در مغاک

چه عجایب دیده اى در زیر خاک ؟

گفت این دیدم عجایب حسب حال

کین سگ نفسم همى هفتاد سال

گور کندن دید و یک ساعت نمرد

یک دمم فرمان یک طاعت نبرد

عطار، منطق الطیر.

یا علی مدد

/ 2 نظر / 26 بازدید
محب ولایت

سلام علیکم هر چند دیر آمدم با این حال تبریک روز حمایت از ولایت را از این حقیر پذیرا باشید[گل]