دیوانه !

بسم الله الرحمن الرحیم

روایت داریم که حضرت سید انبیا صلی الله علیه واله وسلم دیدند که مردم یک جا جمع شدند. فرمود چه خبر است؟ گفتند آقا یک دیوانه ای هست که مردم تماشایش می کنند . حضرت فرمود: " این مریض است ، دیوانه نیست . " به شما بگویم که دیوانه کیست؟ فرمودند دیوانه کسی است که دنیا را بر آخرت مقدم بدارد. از این جا بدان که چقدر ما دیوانه داریم !

 

برگرفته از کتاب نغمه عاشقی ، 10 جلسه شرح زیارت جامعه کبیره استاد فاطمی نیا

یا علی مدد

/ 1 نظر / 18 بازدید