فرق بین جامعه علمی ما و جوامع علمی و غیر علمی دیگر!

بسم الله الرحمن الرحیم

 

ما در حوزه علمیه فرا گرفته بودیم و در کتابهای آداب المتعلمین هم نوشته اند که وقتی انسان درس می خواند،باید برای مقام نخواند. برای یک طلبه این ننگ است که برای رسیدن به مقام مادی درس بخواند؛ اما در اوساط و محافل دیگر و در مجامع معمولی، دنبال مقام و پول رفتن ، هیچ عیبی نیست؛ یک ارزش هم محسوب می شود ... فرق بین جامعه علمی ما و جوامع علمی و غیر علمی دیگر، این است .

 

مقام معظم رهبری 11/9/1366

 

یا علی مدد

/ 0 نظر / 14 بازدید