فرق مادر شهید با تمام مادران دیگر زمین

بسم رب الشهداء والصدیقین

فرق مادر شهید با تمام مادران دیگر زمین خلاصه می شود در این

مادر شهید بیش از آن که مادر شهید می شود، شهید می شود

یا علی مدد

 

/ 2 نظر / 60 بازدید
علی طاهریان

مرغی اگر جوجه ی خود پروازی کند روز بعدش بی خبر دو صد شادی کند گر که مامی کند داماد فرزند را تازه کند فکر فرزند فرزند را علی طاهریان (طاهر)