دو درس ...

بسم الله خیرالاسماء

امیرالمومنین فرمود:

آفرین بر حسادت! چه عدالت پیشه است! پیش از همه صاحب خود را می کشد.

**********

لقمان از لحاظ ظاهری فرد زیبایی نبوده و طبرسی در مجمع البیان آورده است.

 به لقمان گفته شد چه صورت زشتی داری ؟

 گفت بر نقش ایراد می گیری یا برنقاش ؟!

برگرفته از تبیان

یا علی مدد

/ 0 نظر / 21 بازدید