حيدر مدد

بسم رب الکعبه

 

مولای ما امیر المومنین فرمود:

 

ای فرزند آدم !روزی دو گونه است : روزیی که تو آن را جویی ، و روزی که تو را می جوید ، که اگر به سراغش نروی به سوی تو آید. پس اندوه سال خود را بر اندوه امروزت منه ، که بر طرف کردن اندوه هر روز از عمر تو را کافی است. اگر سال آینده در شمار عمر تو باشد، همانا خدای بزرگ در هر روز سهم تو را خواهد داد ، و اگر از شمار عمرت نباشد تو را با اندوه آن چه کار است ؟ هرگز جوینده ای در گرفتن سهم روزی تو بر تو پیشی نگیرد ، و چیره شونده ای بر تو چیره نگردد ، و آن چه برای تو مقدر گشته بی کم و کاست به تو خواهد رسید.

 

 

به دنیا آرامش یافتن در حالی که ناپایداری آن مشاهده می گردد، از نادانی است.

 

جوینده چیزی ، یا به آن یا به برخی از آن ، خواهد رسید.

یا علی مدد

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید