نا امیدی کفر است ...

بسم الله الرحمن الرحیم

اذْهَبُوا فَتَحَسسوا مِن یُوسف وَ أَخِیهِ وَ لا تَایْئَسوا مِن رَّوْح اللَّهِ إِنَّهُ لا یَایْئَس مِن رَّوْح اللَّهِ إِلا الْقَوْمُ الْکَفِرُونَ

 

معناى" روحو بیان اینکه یاءس از روح و رحمت الهى گناه کبیره است
و کلمهروح - به فتح راء و سکون واو - به معناى نفس و یا نفس ‍ خوش است، هر جا استعمال شود کنایه است از راحتى ، که ضد تعب و خستگى است ، و وجه این کنایهاین است که شدت و بیچارگى و بسته شدن راه نجات در نظر انسان نوعى اختناق و خفگىتصوّر مى شود، همچنانکه مقابل آن یعنى نجات یافتن به فراخناى فرج و پیروزى و عافیت، نوعى تنفس و راحتى به نظر مى رسد، و لذا مى گویند خداوندیفرج الهم و ینفس الکرب - اندوه را به فرج ، و گرفتارى را به نفسراحت مى سازد، پس روحى که منسوب به خداست همان فرج بعد ازشدتى است که به اذن خدا و مشیت او صورت مى گیرد.
و بر هر کس که ایمان به خدادارد لازم و حتمى است به این معنا معتقد شود که خدا هر چه بخواهد انجام مى دهد وبهر چه اراده کند حکم مینماید، و هیچ قاهرى نیست که بر مشیت او فائق آید و یا حکماو را بعقب اندازد، و هیچ صاحب ایمانى نمى تواند و نباید از روح خدا ماءیوس و ازرحمتش ناامید شود زیرا یاس از روح خدا و نومیدى از رحمتش در حقیقت محدود کردن قدرتاو، در معنا کفر به احاطه و سعه رحمت اوست ، همچنانکه در آنجا که گفتار یعقوب (علیهالسّلام) را حکایت مى کند مى فرماید :  انه لا ییاس من روحاللّه الا القوم الکافرون.
و در آنجا که کلام ابراهیم(علیه السّلام ) را حکایت مى کند از قول او مى فرماید: و منیقنط من رحمه ربه الا الضالونو همچنین در اخبار وارده ، ازگناهان کبیره و مهلکه شمرده شده است .

و معناى آیه این است که سپس یعقوب به فرزندان خود امرکرده چنین گفت : یا بنى اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه.
اى فرزندان من بروید و از یوسف و برادرش که در مصر دستگیر شدهجستجو کنید، شاید ایشانرا بیابیدو لا تیاسوا من روح اللّهاز فرجى که خداوند بعد از هر شدت ارزانى مى دارد نومیدنشوید،انه لا ییاس ‍ من روح اللّه الا القوم الکافرونزیرا از رحمت خدا ماءیوس نمى شوند مگر مردمى که کافرند، و به اینمعنا ایمان ندارند که خداوند توانا است تا هر غمى را زایل و هر بلایى را رفعکند.

ترجمه تفسیر المیزان جلد 11صفحه 320/321

یا علی مدد

/ 4 نظر / 22 بازدید
محب ولایت

سلام علیک[گل] اللهم عجل لولیک الفرج و الفرج والنصر والعافیه[گل] التماس دعا[گل]

طاها

سلام ضمن تقدیر از شما با یه شعر با نام "مرگ" در خدمتتونم. با حضورتون مفتخرم کنین

منتظر

سلام عليكم اللهم عجل لويك الفرج التماس دعا

طاها

از بعثت او جهان جوان شد گیتی چو بهشت جاودان شد خوشبخت کسی که در لقایش بر سایه رحمتش نهان شد عید مبعث بر شما مبارک