وقتی خدا امتحان می گیرد ...

بسمالله الرحمن الرحیم

مضامین سوره مبارکه فجر
در این سوره تعلق به دنیا بدان جهت که طغیان و کفران به دنبال دارد،مذمت شده ، و اهل دنیا را به شدیدترین عذاب دنیا و آخرت تهدید نموده ، روشن مى سازدکه انسان به خاطر کوتاه فکریش خیال مى کند اگر خدا به او نعمتى داده به خاطر آن استکه نزد خدا کرامت و احترامى دارد، و آنکه مبتلا به فقر و فقدان است ، به خاطر ایناست که در درگاه خدا خوار و بى مقدار است ، ولى به خاطر پندار غلطش هر فساد وطغیانى را مرتکب مى شود، و آن پندار غلط را روپوش و رفوى خطاهاى خود مى کند، و دومىهم به خاطر آن پندار غلطش کفر مى گوید (و به هر ذلتى تن مى دهد ) و حال آنکه امر براو مشتبه شده ، بلکه اگر قدرت و ثروت دارد و اگر مبتلا به فقر و تنگى معاش است ،همه به منظور امتحان الهى است ، تا روشن کند چه چیز از دنیایش براى آخرتش از پیشمى فرستد.
پس قضیه به آن صورت که انسان توهم مى کند و به زبان هم جارى مى سازدنیست ، بلکه به صورتى است که به زودى در قیامت که حساب و جزا به پا مى شود، روشن مىسازد که آنچه به او رسید چه فقر و ناتوانى و چه ثروت و قدرت همه امتحان بود، که اومى توانست از دنیایش براى آخرتش گرفته ، از پیش بفرستد، ولى نفرستاد، و عذاب آخرترا بر ثوابش ترجیح داد، پس از میان همه مردم دنیا کسى به سعادت زندگى آخرت نمى رسد،مگر نفس مطمئنه و کسى که دلش به پروردگارش گرم است و تسلیم امر او است ، و در نتیجهبادهاى کننده گرفتاریها، او را از جاى نمى کند، و در او تغییر حالت پدید نمى آورد، و اگر ثروتمند شد طغیان نمى کندو اگر فقیر شد کفران نمى ورزد،

 

حکایت زبان حال نوع آدمى که آزمایش خدا با اکرام و نعمت دادن را به حساب ممتاز بودنخود از دیگران مى گذارد
 

 

اطمینان و سکونت یافتن دل به پروردگار مستلزم آن است که از او راضى هم باشد، و هر قضا و قدرى که او برایش پیش ‍ مى آورد کمترین چون و چرایى نکند، حال چه آن قضا و قدر تکوینى باشد، و چه حکمى باشد که او تشریع کرده باشد، پس هیچ سانحه به خشم آورنده اى او را به خشم نمى آورد، و هیچ معصیتى دل او را منحرف نمى کند، و وقتى بنده خدا از خدا راضى باشد، قهرا خداى تعالى هم از او راضى خواهد بود، چون هیچ عاملى به جز خروج بنده از زى بندگى خدا را به خشم نمى آورد، و بنده خدا وقتى ملازم طریق عبودیت باشد مستوجب رضاى خدا خواهد بود، و به همین جهت دنبال جمله راضیه جمله مرضیه را آورد.

 

ترجمه تفسیر المیزان جلد 20

 یا علی مدد

/ 1 نظر / 13 بازدید
مامان محمدصالح و محمدمهدي

سلام. بی تعارف بگم واقعا از مطالبتون لذت بردم. امیدوارم همیشه با دعا در ساحل آرامش باشین. بازم سربزنید. از دوستی با چون شما خوشحال میشم. برای مامانها دعا کنید بتونن سرباز برای مولا تربیت کنند.[گل][گل]