یا صادق الائمه ! ادرکنا

بسم الله الرحمن الرحیم

مرحوم قطب الدّین راوندى روایت کرده است:

روزى از امام جعفر صادق علیه السلام سؤال کردند: روزگار خود را چگونه سپرى مىفرمائید؟

حضرت در جواب فرمودند: عمر خویش را بر چهار پایه و رکن اساسى سپرى مىنمایم:

مىدانم آنچه که روزى براى من مقدّر شده است، به من خواهد رسید و نصیب دیگرى نمىگردد.

مىدانم داراى وظائف و مسئولیتهائى هستم، که غیر از خودم کسى توان انجام آنها را ندارد.

مىدانم مرا مرگ در مىیابد و ناگهان بدون خبر قبلى مرا مىرباید؛ پس باید هر لحظه آماده مرگ باشم.

و مىدانم خداى متعال بر تمام امور و حالات من آگاه و شاهد است و باید مواظب اعمال و حرکات خود باشم.

 

یا علی مدد

/ 0 نظر / 22 بازدید