آغازی بر یک پایان

فمن نفسک ...
نویسنده : مهاجر - ساعت ٥:٥۳ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۱ آذر ۱۳۸٤
 

بسم رب المهدی

 

امام صادق علیه السلام فرمود: آگاه باشید که هیچ رگی نمی زند وهیچ مصیبت وسردردومرضی پيش نمی آيدمگر به خاطر گناهی واین است معنای گفتارخداوند عزوجل درکتابش که فرمود: " مصيبتی که به شما رسيده است به سبب چيزی است که دستهايتان کسب نموده وخداوند از بسياری (ازخطاهای شما)در می گذرد.(شوری/30) " سپس حضرت فرمود: آنچه که خداوند از آن در می گذرد بيشتراست از آنچه که به سبب آن مردمان را مؤاخذه می کند.

 

 

امام باقر عليه السلام فرمود: به راستی که (گاه باشد)بنده ازخداوند حاجتی رادرخواست می کندو(درآن مورد) قصدخداوند اين است که تازمانی نزديک ياتادرنگی اندک حاجت اورابرآورده سازد پس دراين فاصله آن بنده مرتکب گناهی می شود پس خداوندتبارک وتعالی به  فرشته خود می فرمايد: حاجتش را برآورده مساز واورامحروم گردان زيرااو(باگناه خويش)خودرادرمعرض خشم من قراردادومستوجب بی بهرگی ازرحمت من گشت.

 

برگرفته از باب چهلم

 

 


 
comment نظرات ()