آغازی بر یک پایان

وارونه
نویسنده : مهاجر - ساعت ۱٠:٤٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٤
 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

هرروز سعی کنید یک حدیث از کتاب جهادالنفس "وسایل الشیعه"را مطالعه کنید وسعی نمایید به آن عمل  کنید ، بعداز یک سال خواهید دید که حتما عوض شده اید مانند دارویی که انسان مصرف کند وبعداز مدتی احساس بهبودی می کند.

العبد: محمدتقی بهجت

 

 

32-  باب وجوب برگزیدن رضای الهی بر خواهش نفسانی وتحریم پیروی از هوای نفس

 

 

امام باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: خداوند عزوجل می فرماید:

سوگند به عزت وشکوه وبزرگ منشی و نوروبرتری و بلندی جایگاهم که هیچ بنده ای خواهش نفسانی خویش را برخواسته من مقدم نمی دارد جز اینکه کارش را پریشان وپراکنده می سازم ودنیایش را بر اومشتبه ودر هم برهم می گردانم وقلبش را به دنیایش  مشغول می سازم و(با این همه) به او از دنیا به همان اندازه ای که برایش مقدر نموده ام می دهم وسوگند به عزت وشکوه وبزرگی و نوروبرتری و بلندی جایگاهم که هیچ بنده ای خواسته مرابرخواهش نفسانی خویش مقدم نمی دارد مگر اینکه فرشتگانم را برای حفظ ونگهداریش بر می گمارم وآسمانها وزمین را ضامن وعهده دار روزی او قرار می دهم وبرای اواز (سود) تجارت هر تاجری برتر خواهم بود وچنین کسی دنیا به سراغش می آید در حالی که او دنیا را ناپسند می داند.

 

 

 

امیر ا لمومنین علیه السلام در خطبه ای فرمود: ای مردم ! به درستی که ترسناکترین چیزی که از آن برشما بیمناکم دوچیز است: پیروی هوای نفس ودرازی آرزو ، اما پیروی از هوای نفس آدمی را از حق باز می دارد واما درازی آرزو باعث فراموشی آخرت می گردد.

 

 

 

برگرفته از باب 32 جهاد النفس

                                                                                                                        يا علی مدد

 

                                                               التماس دعا


 
comment نظرات ()