آغازی بر یک پایان

نا امیدی کفر است ...
نویسنده : مهاجر - ساعت ٧:۱٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۸ تیر ۱۳۸٩
 

بسم الله الرحمن الرحیم

اذْهَبُوا فَتَحَسسوا مِن یُوسف وَ أَخِیهِ وَ لا تَایْئَسوا مِن رَّوْح اللَّهِ إِنَّهُ لا یَایْئَس مِن رَّوْح اللَّهِ إِلا الْقَوْمُ الْکَفِرُونَ

 

معناى " روح و بیان اینکه یاءس از روح و رحمت الهى گناه کبیره است
و کلمه روح - به فتح راء و سکون واو - به معناى نفس و یا نفس ‍ خوش است ، هر جا استعمال شود کنایه است از راحتى ، که ضد تعب و خستگى است ، و وجه این کنایه این است که شدت و بیچارگى و بسته شدن راه نجات در نظر انسان نوعى اختناق و خفگى تصوّر مى شود، همچنانکه مقابل آن یعنى نجات یافتن به فراخناى فرج و پیروزى و عافیت ، نوعى تنفس و راحتى به نظر مى رسد، و لذا مى گویند خداوند یفرج الهم و ینفس الکرب - اندوه را به فرج ، و گرفتارى را به نفسراحت مى سازد، پس روحى که منسوب به خداست همان فرج بعد از شدتى است که به اذن خدا و مشیت او صورت مى گیرد.
و بر هر کس که ایمان به خدا دارد لازم و حتمى است به این معنا معتقد شود که خدا هر چه بخواهد انجام مى دهد و بهر چه اراده کند حکم مینماید، و هیچ قاهرى نیست که بر مشیت او فائق آید و یا حکم او را بعقب اندازد، و هیچ صاحب ایمانى نمى تواند و نباید از روح خدا ماءیوس و از رحمتش ناامید شود زیرا یاس از روح خدا و نومیدى از رحمتش در حقیقت محدود کردن قدرت او، در معنا کفر به احاطه و سعه رحمت اوست ، همچنانکه در آنجا که گفتار یعقوب (علیه السّلام) را حکایت مى کند مى فرماید :  انه لا ییاس من روح اللّه الا القوم الکافرون .
و در آنجا که کلام ابراهیم(علیه السّلام ) را حکایت مى کند از قول او مى فرماید: و من یقنط من رحمه ربه الا الضالون و همچنین در اخبار وارده ، از گناهان کبیره و مهلکه شمرده شده است .

و معناى آیه این است که سپس یعقوب به فرزندان خود امر کرده چنین گفت : یا بنى اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه .
اى فرزندان من بروید و از یوسف و برادرش که در مصر دستگیر شده جستجو کنید، شاید ایشانرا بیابید و لا تیاسوا من روح اللّه از فرجى که خداوند بعد از هر شدت ارزانى مى دارد نومید نشوید، انه لا ییاس ‍ من روح اللّه الا القوم الکافرون زیرا از رحمت خدا ماءیوس نمى شوند مگر مردمى که کافرند، و به این معنا ایمان ندارند که خداوند توانا است تا هر غمى را زایل و هر بلایى را رفع کند.

ترجمه تفسیر المیزان جلد 11 صفحه 320/321

یا علی مدد


 
comment نظرات ()