آغازی بر یک پایان

انا عند منکسرالقلوب ...
نویسنده : مهاجر - ساعت ۱٢:٤٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٩
 

بسمک اللهم

پروردگارا
هر گاه دلم رفت تا محبت کسی را به دل بگیرد،
تو او را خراب کردی،  
خدایا، به هر که و به هرچه دل بستم،
 تو دلم را شکستی،
 
عشق هر کسی را که به دل گرفتم،
تو قرار از من گرفتی،
 
هر کجا خواستم دل مضطرب و دردمندم را آرامش دهم،
در سایه امیدی، و به خاطر آرزویی،
 
برای دلم امنیتی به وجود آورم،
تو یکباره همه را برهم زدی،

و در طوفان های وحشتزای حوادث رهایم کردی،
 تا هیچ آرزویی در دل نپرورم

 
هیچ وقت آرامش و امنیتی در دل خود احساس نکنم....

تو این چنین کردی تا به غیر از تو محبوبی نگیرم

و به جز تو آرزویی نداشته باشم،

و جز تو به چیزی یا به کسی امید نبندم،

و جز در سایه توکل به تو، آرامش و امنیت احساس نکنم...

خدایا ترا بر همه این نعمتها شکر می کنم."
 
شهید چمران

 
comment نظرات ()